Placówka w Zebrzydowicach dołącza do sieci Grupy Panda Med

Grupa Panda Med świadczy usługi dla mieszkańców Zebrzydowic. Nasza placówka mieści się przy ulicy Jana Kochanowskiego 97 i świadczy usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Realizowane świadczenia opieki zdrowotnej w Zebrzydowicach to świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej środowiskowej.

Jeśli chcesz skorzystać z usług placówki zapraszamy tutaj