PANDA MED ZEBRZYDOWICE

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA NIEFINANSOWE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

l.p.ŚWIADCZENIEOPŁATA
1.PORADA LEKARSKA100,00 ZŁOTYCH
2.PORADA LEKARSKA W DOMU PACJENTA150,00 ZŁOTYCH
3.WYKONANIE EKG30,00 ZŁOTYCH
4.WYKONANIE ZASTRZYKU DOMIĘSNIOWEGO40,00 ZŁOTYCH
5.WYKONANIE ZASTRZYKU DOŻYLNEGO60,00 ZŁOTYCH
6.POMIAR RR15,00 ZŁOTYCH
7.WYPISANIE RECEPTY40,00 ZŁOTYCH

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

l.p.POSTAĆ DOKUMENTACJIOPŁATA
1.JEDNA STRONA WYCIĄGU LUB ODPISU12,00 ZŁOTYCH
2.JEDNA STRONA KOPII LUB WYDRUKU0,45 ZŁOTYCH
3.DOKUMENTACJA NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH2,50  ZŁOTYCH