PANDA MED JAWORZYNA ŚLĄSKA

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA NIEFINANSOWE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

usługacena
KONSULTACJA INTERNISTYCZNA150 zł
  
KONSULTACJA PEDIATRYCZNA170 zł
KONSULTACJA W DOMU PACJENTA200 zł
TELEPORADA100 zł
  
wizyta domowa pielęgniarki120 zł
wizyta domowa położnej120 zł
pobranie krwi w domu pacjenta90 zł
usługa pobrania krwi10 zł
EKG spoczynkowe bez konsultacji lekarza40 zł
spirometria45 zł
iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne30 zł
iniekcje do żylne50 zł
zdjęcie szwów50 zł
założenie opatrunku60 zł
zmiana opatrunku50 zł
usunięcie opatrunku30 zł
pomiar ciśnienia tętniczego20 zł
pomiar tętna10 zł
pomiar saturacji10 zł
pomiar temperatury ciała5 zł
pomiar poziomu glikometrii za pomocą glukometru25 zł
założenie cewnika60 zł
usunięcie cewnika20 zł
płukanie pęcherza ocowego75 zł
edukacja zdrowotna30 zł
wykonanie testu combo35 zł
KONSULTACJA LARYNGOLOGICZNA180 zł
MEDYCYNA PRACY
konsultacja lekarza orzecznika70 zł
konsultacja okulistyczna40 zł
konsultacja laryngologiczna40 zł
udział w posiedzeniu komisji BHP (cena za 1 godzinę)100 zł
przegląd stanowisk pracy (cena za 1 godzinę)100 zł
badania psychologiczne160 zł
badania kandydata na kierowcę dla celów wydz. Komunikacji200 zł
RTG płóc40 zł
OB. Morfologia, mocz20 zł
GLIKOZA5 zł
Cholesterol5 zł
bilirubina6 zł
ASPAD Alat8 zl
badanie do celów sanitarno-epidmologicznych50 zł
EKG25 zł
Sprometria30 zł

DZIAŁ REHABILITACJI

 RODZAJ ZABIEGUCENA
 Konsultacje z fizjoterapeutą130 zł
FIZYKOTERAPIAprądy TENS (diadynamiczne, interferencyjne)15 zł
jonoforeza15 zł
fonoforeza15 zł
galwanizacja15 zł
laseroterapia15 zł
ultradźwięki15 zł
pole magnetyczne niskiej częstotliwości15 zł
światłolecznictwo (sollux)15 zł
   
HYDROTERAPIAkąpiel wirowa kończyn górnych30 zł
kąpiel wirowa stóp30 zł
kąpiel wirowa kończyn dolnych35 zł
kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa40 zł
   
KRIOTERAPIAkrioterapia miejscowa (para ciekłego azotu)25 zł
   
MASAŻmasaż klasyczny 15 min.30 zł
   
KINEZYTERAPIA 30 min.ćwiczenia w odciążeniu, czynne, wspomagane, w przyżądach, rotory15 zł
ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą50 zł

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Postać dokumentacjicena
jedna strona wyciągu lub odpisu12 zł
jedna strona kopii lub wydruku0,45 zł
dokumentacja na informatycznym nośniku danych 2,50 zł