PANDA MED JASTRZĘBIE ZDRÓJ

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA NIEFINANSOWE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

usługacena
KONSULTACJA INTERNISTYCZNA150 zł
  
KONSULTACJA PEDIATRYCZNA170 zł
KONSULTACJA W DOMU PACJENTA200 zł
TELEPORADA100 zł
  
wizyta domowa pielęgniarki120 zł
wizyta domowa położnej120 zł
pobranie krwi w domu pacjenta90 zł
usługa pobrania krwi10 zł
EKG spoczynkowe bez konsultacji lekarza40 zł
spirometria45 zł
iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne30 zł
iniekcje do żylne50 zł
zdjęcie szwów50 zł
założenie opatrunku60 zł
zmiana opatrunku50 zł
usunięcie opatrunku30 zł
pomiar ciśnienia tętniczego20 zł
pomiar tętna10 zł
pomiar saturacji10 zł
pomiar temperatury ciała5 zł
pomiar poziomu glikometrii za pomocą glukometru25 zł
założenie cewnika60 zł
usunięcie cewnika20 zł
płukanie pęcherza ocowego75 zł
edukacja zdrowotna30 zł
wykonanie testu combo35 zł
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
konsultacja ginekologiczna200 zł
konsultacja ginekologiczna z USG230 zł
wymaz z pochwy35 zł
wymaz z odbytu GBS35 zł
cytologia na szkle40 zł 

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Postać dokumentacjicena
jedna strona wyciągu lub odpisu12 zł
jedna strona kopii lub wydruku0,45 zł
dokumentacja na informatycznym nośniku danych 2,50 zł